2009: Vesmírná odysea, 2009, digitální tisky, 15 x 20 cm - 200 x 220 cm (Hluboký vemír, Galaxie, Planety, Kontinent, Místo přistání, Stopy života, Formy transportu, Architektura, Stopy kultury, Společenství, Bytost, Zárodek) společný projekt s Michalem Slejškou / 2009: Space Odyssey, 2009, digital prints, 15 x 20 cm- 200 x 220 cm (Deep Space, Galaxy, Planets, Continent, Place of Land, Signs of Life, Forms of Transport, Architecture, Signs of Culture, Society, Beeing, Embryo) together with Michal Slejška