Vlna, 2002, míčky, UV barva + světlo, zrcadla / The Wave, balls, UV color + light, mirrors * Medúza, 2000, světelná projekce / The Jelly-fish, light projection * Infiltrace, 2007, světelná instalace, silon, UV lampa, zrcadla / Infiltration, 2007, light instalation, silon, UV light, mirrors