Sondy, 2000, každá 10x10x15 cm, sádra / Probes, each piece 10x10x15 cm, plaster