Kombi, 2003, hutní sklo, stolní soubor pro ŽBS, a.s., 15 - 26 cm / The Combi, 2003, handblown glass, table set