Polyfunkční humanoid 736008 - 2521 (příručka uživatele), 2004, klauzurní práce na téma 60 kg, kniha - digitální tisk A5 / Polyfunctional Humanoid 736008 - 2521 (manual for user), book - digital press