Hladina, 2003, hutní sklo, stolní soubor pro ŽBS a.s., Železný Brod / The Surface, 2003, handblown glass, table set