Blízká setkání, den první - třináctý, epilog, 2005, digitální tisk, 40 x 40 cm / Close Euncounters, day first - thirteenth, epilogue, 2005, digital press